DelCom Great discoveries involve the co-operation of many minds.
Home
Enter your private account

DelCom Slovakia, a.s.

DelCom Slovakia, a.s. je moderná telekomunikačná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku od roku 1999. Prinášame riešenia "na kľúč" v oblasti výstavby mobilných sietí. Okrem toho poskytujeme služby aj v oblasti IT softvéru a logistiky. Odborné schopnosti našich ľudí vytvárajú spoľahlivú oporu pre našich klientov.

Odborné skúsenosti slovenských konzultantov, ktorí pracovali v zahraničí, uplatňujeme vo svojich tímoch na Slovensku.

Znalosť aktuálneho procesu pri vyjednávaní stavebných povolení, nám pomáha predchádzať problémom a skrátiť čas pre výstavbu telekomunikačných stavieb.

Aplikácia efektívnych metód managementu ako sú ISO 9001:2002 alebo Kaizen a progresívne technológie nám pomáhajú pri dosahovaní strategických cieľov.